Polityka prywatnościPoufność i bezpieczeństwo transakcji:

 1. Zakupy w naszym sklepie są zawsze bezpieczne.
 2. Ubezpieczamy każdą przesyłkę kurierską.
 3. Gwarantujemy zwrot wszelkich kosztów w przypadku otrzymania wadliwego produktu lub wysyłamy ponownie - sprawny produkt już na nasz koszt!
 4. Działamy na rynku już od kilkunastu lat.
Rejestracja w sklepie internetowym "Romero" jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883) przez firmę ROMERO do celów obsługi klienta.

Szanujemy Twoją prywatność i oświadczamy, iż dane te nigdy i pod żadnym pozorem nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Uprzejmie informujemy, że firma PPHU „ROMERO” – Alicja Czwarno, Kosów 12, 26-624 Kowala, NIP:796-006-71-13 przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art.13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma PPHU „ROMERO” – Alicja Czwarno, Kosów 12, 26-624 Kowala, NIP:796-006-71-13
 2. Z administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem ania.z@romero.com.pl lub pisemnie pod adresem: PPHU „ROMERO” – Alicja Czwarno, Kosów 12, 26-624 Kowala
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie internetowym www.zaopatrzeniemasarni.pl , zawierania i wykonywania umów sprzedaży w tym uiszczania zapłaty za kupione towary, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, dopasowanie oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i informacji handlowych, wyrażania publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Pana/Pani zgoda (art.6 ust.1 lit. a - RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art.6 ust.1 lit. b - RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub osobę trzecią (art.6 ust.1 lit. f - RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących a także prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 6. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem w należytym wykonywaniu działań określonych w pkt.4 w szczególności firmom transportowym, kurierskim i pocztowym które będą dostarczać do Państwa zamówione towary oraz usługodawcom świadczącym usługi reklamowe i marketingowe jak również firmom obsługującym płatności elektroniczne tzn. www.paypal.com oraz www.przelewy24.pl
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt4.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt4
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

  - żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych

  - żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

  - wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego

  - wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim

  - cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

  - wniesienie skargi do organu nadzorczego

 10. Podanie przez Państwa danych Administratorowi i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w  celach wskazanych pkt.4 niniejszej klauzuli informacyjnej, jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu.

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.